Piedāvājam likuma formālām prasībām atbilstoši sagatavotu sūdzību nosūtīt uz klienta e-pastu PDF formātā.* Jums tikai jānosūta lēmums par administratīvā soda piemērošanu uz e-pastu [email protected] vai arī lejupielādēt šajā vietnē, nospiežot "file upload".

Ieguvumi: 
1. Atlikt soda samaksu līdz iestāde, tiesa izskata sūdzību (iestāde - mēnesis, tiesa līdz 10-12 mēnešiem);
2. Naudas soda apmēra pārskatīšanu, ja lietā nav piespriests minimālais naudas sods.

NB. PDF dokumentu bezmaksas varat parakstīt ar elektronisko parakstu www.dokobit.com  un nosūtīt to uz iestādes, tiesas e-pastu.


*Pakalpojuma cena 5 EUR rekvizīti

 .