Sniedzam konsultācijas un sagatavojam nepieciešamos dokumentus administratīvo aktu pārsūdzēšanai, gan iestādē, gan tiesai. 

Atsevišķos gadījumos analizējam, sistematizējam kriminālprocesa materiālus aizstāvības pozīcijas stiprināšanai saimnieciskajās lietās.

Sadarbības kārtība individuāli vienojoties.


 .