Iesniedzot pieteikumu, persona apliecina, ka ir iepazinusies ar Noteikumiem un piekrīt tiem

 .