LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANA APTUR 
SODA IZPILDI
IESŪTIET ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA LIETU
 UN MAKSĀJIET TIKAI LABVĒLĪGA IZNĀKUMA GADĪJUMĀ
Klientiem pieejami trīs sadarbības līmeņi:

1. VEIDNES - Vienkāršota sūdzības sagatavošana iestādei (tiesai), lai pārskatītu administratīvā naudas soda apmēru un atliktu tā samaksu līdz sūdzība tiek izskatīta.

2. Vietne nodrošina klientiem speciālistu, kas sniegs palīdzību administratīvā pārkāpuma lietā, bet samaksu speciālists saņem tikai labvēlīga iznākuma gadījumā.
Sadarbības kārtība ir sekojoša.
Persona, kurai ir piemērots administratīvais naudas sods:
             - aizpilda sadaļu IESŪTĪT LIETU,*
             - saņem Speciālista piedāvājumu un turpmāk patstāvīgi vienojas par sadarbības
                kārtību, ievērojot Sadarbibas_noteikumi.pdf,
             - iemaksā drošības naudu 50% apmērā no piemērotā naudas soda (skat. rekvizīti). **

3. Juridiskā palīdzība administratīvā pārkāpuma lietā vispārējā kārtībā, atsevišķi vienojoties par sadarbības nosacījumiem.

* Vietnes turētājs komisiju par Pieteikuma reģistrāciju 5 EUR apmērā ietur tikai gadījumā, kad Klients vienojies ar Speciālistu par sadarbību. Komisija tiek ieturēta saskaņā ar Sadarbības noteikumos noteikto kārtību.

** Drošības nauda lietās, kur naudas sods pārsniedz 300 EUR, ir 150 EUR.

Ieteikumus vietnes darbības uzlabošanai lūdzam sūtīt: [email protected]

 .